Modele Zarządzania cz.1

4 Sierpnia 2018, 10:00 (Sobota) - 18 Listopada 2018, 17:00 (Niedziela)

Warszawa-Częstochowa

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny 1 osoba 4-5 sierpień 2018 Warszawa
3 Sierpnia 2018, 18:00 2 200,00 zł
  Bilet normalny 1 osoba 29-30 wrzesień 2018 Częstochowa
28 Września 2018, 18:00 2 200,00 zł
  Bilet normalny 1 osoba 17-18 listopad 2018 Częstochowa
16 Listopada 2018, 18:00 2 200,00 zł


Modele Zarządzania cz.1 

Najlepsze strategie planowania i zarządzania ludźmi 

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, właścicieli i managerów posiadających, co najmniej 1 pracownika, chcących lepiej zarządzać ludźmi w celu zdecydowanego poprawienia efektów organizacyjnych i finansowych swojej placówki. 


WARSZAWA 4-5 sierpień 2018 r. 

CZĘSTOCHOWA 29-30 wrzesień 2018 r.

CZĘSTOCHOWA 17-18 listopad 2018 r.Od 5 lat codziennie rozmawiam z właścicielami placówek stomatologicznych. Zauważyłem, że w zespołach często panuje chaos organizacyjny, brak wyraźnego przywództwa, zarządzanie oparte o intuicję bez konkretnych narzędzi budowania zespołu. Zarządzanie to podstawa skutecznego działania.   

KORZYŚCI 

Postanowiliśmy, zbudować szkolenie, które nauczy: 

 •  Planowania i wyznaczania celów 
 •  Delegowania i rozliczania z zadań 
 •  Monitorowania i oceny efektów 
 •  Motywowania współpracowników
 •  Budowania zespołu 
 •  Skutecznych narzędzi komunikowania się ze współpracownikami 
 •  Świadomego rozwoju własnego autorytetu 
 •  Wzajemnej współpracy różnych typów osobowości

SZKOLENIE WYRÓŻNIA: 

 •  Szkolenie NIE JEST szkoleniem korporacyjnym; Nasze szkolenie odpowiada na potrzeby zarządzania w placówkach stomatologicznych, w których pracuje od kilku do kilkunastu osób 
 •  Metody są możliwe do wdrożenia przez właścicieli bez gruntownej zmiany modelu biznesowego 
 •  Wiedza przekazywana przez praktyków; 
 •  Całość szkolenia skupiona jest wokół 1 tematu - zarządzania 
 •  Szkolenie opracowane jest tylko dla placówek stomatologicznych 
 •  Każdy moduł rozwiązuje problemy spotykane, na co dzień w placówkach stomatologicznych   

PLAN SZKOLENIA 

1.      Zarządzanie 

 •  Planowanie i wyznaczanie celów 
 •  Delegowanie zadań 
 •  Monitorowanie i egzekwowanie 
 •  Sterowanie i modyfikacja planów; 
 •  Ocena wyników.   

2.      Budowanie autorytetu 

 •  Typy autorytetów i style przywództwa 
 •  Komunikacja z zespołem 
 •  Expose autorytetu 
 •  Przekazywanie informacji do pracowników 
 •  Asertywne kierowanie rozmową w oparciu o potrzeby rozmówcy   

3.      Zarządzanie zespołem 

 •  Rekrutowanie i wdrażanie pracowników 
 •  Budowanie skutecznego zespołu 
 •  Badanie i rozwijanie kompetencji pracowników 
 •  Budowanie jednej wizji i wspólnego celu
 •  Zarządzanie różnymi typami osobowości   

4.      Przywództwo 

 •  Pozafinansowe motywowanie pracowników 
 •  Odkrywanie i rozwijanie ukrytych zasobów pracowników 
 •  Budowanie postawy lidera 
 •  Budowanie wizji i celów 
 •  Dawanie możliwości rozwoju 
 •  Budowanie kreatywnego zespołu     

5.      Motywowanie

 • Style motywowania
 • Motywatory niefinansowe
 • Programy premiowe
 • Teorie motywacji - fakty i mity
 • Budowanie kultury organizacji
 • Więzi zespołowe, jako motywacja

W TRAKCIE PRZERW: 

 •  Rozmowy indywidualne 
 •  Test przywództwa wg Johna Maxwella   

PO SZKOLENIU: 

 •  Konsultacje indywidualne z prowadzącym - 2 tygodnie po szkoleniu 
 •  Zapisy do zamkniętej grupy biznesowej 
 •  Arkusz oceny poziomu zarządzania dla pracowników danej placówki


PROWADZĄCY:

Marek Dornowski


Współzałożyciel sieci klinik działających pod szyldem Kraina Zdrowego Uśmiechu (www.krainazdrowegousmiechu.pl). Prezes Zarządu Premium Dental Group - spółki zajmującej się między innymi szkoleniami i kompleksową obsługą placówek stomatologicznych w obszarze komunikacji marketingowej (www.premium-dental.pl ). Jest absolwentem studiów MBA realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się również w ramach prestiżowych kursów Chartered Institute of Marketing - największej na świecie organizacji zrzeszającej.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

1. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

2. Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu;

3. Skrypt szkoleniowy

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH WYDARZEŃ:

NASZE PUBLIKACJE POJAWIAŁY SIĘ W TAKICH MEDIACH JAK:


WYKŁADY NA NAJWIĘKSZYCH KONFERENCJACH STOMATOLOGICZNYCH


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

WARSZAWA: 4-5 sierpień 2018 r.

CZĘSTOCHOWA: 29-30 wrzesień 2018 r.

CZĘSTOCHOWA: 17-18 listopad 2018 r.

Czas trwania: 2 dni

godz. 10-17

CENA:  Bilet 1 osoba - 2200 zł brutto

Minimalna liczba uczestników, gwarantująca przeprowadzenie szkolenia : 5 osób

Kupno biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu dostępnego pod linkiem:http://dentalway.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w warszawa-częstochowa wydarzenia Warszawa-Częstochowa